Šablony pro krátkodobé kursy.

 
Page:  1  2  ()
Courses 
Technické zpracování digitální fotografie pro učiteleInformation
Úvod do XHTML 000
Úvod do zpracování textových informací 000
Zpracování dat 000Information
Zpracování textových a grafických informací 000Information
Úvod do distančního vzdělávání 2 000
Počítačem podporovaná výuka 000
Úvod do PHP 000
Úvod do zpracování textových informací W2003 000
Úvod do HTML 000
Úvod do distančního vzdělávání 1 000
Číslicové prvky a systémy 000
Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows 000
Instalace a administrace počítačů s OS Linux 000
Metodologie tvorby e-learningových kurzů 000
Multimédia pro práci s postiženými 000
Multimédia pro vzdělávání 0000
Počítačová prezentace 000
Práce s interaktivní tabulí 000
Technické zpracování digitálního videa pro učitele 000