Zpracování textových a grafických informací 000
(ZTGI 0000)

 

V kurzu se seznámíte s vybranými oblastmi užité počítačové grafiky a s pokročilejšími metodami zpracování textu v grafických editorech. Získané znalosti umožní výkon specializovaných činností – koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií učiteli, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Kurz je zaměřen na získání kompetencí v oblasti počítačové bitmapové i vektorové grafiky umožňující kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu.
V kurzu získáte informace o počítačové grafice, barevných modelech, barevných prostorech a režimech, o formátech grafických souborů. Seznámíte se s užitím bitmapového editoru Photoshop (CS4) a vektorového editoru Corel (X4). Naučíte se tak zpracovávat fotografie, malovat a kreslit obrázky a pracovat v uvedených aplikacích s textem. Seznámíte se s tvorbou animací, pracováním videa a dalšími oblastmi grafiky.
U monitoru doporučuji nastavit HD rozlišení 1920 x 1080.