Počítačem podporovaná výuka 000 kopie 1
(PPV 000_1)

 

Obsahem e-kurzu je představení různých možností využití počítačů ve výuce na středních a základních školách.