Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
(DIFOU 000)

 

V kurzu se seznámíte s problematikou pořizování a následné úpravy fotografií. V následujících částech kurzu většinou slovo digitální vynechávám. Místo o digitální zrcadlovce mluvím o zrcadlovce.